Jesús Gómez Taboada
notario

Notario Gomez Taboada Arbitraje Arbitration - imagen de elementos en equilibrio - Arbitratge

Arbitratge

El Notari, com a professional del dret, pot ser àrbitre en qüestions civils o mercantils (interpretació de contractes, testaments altres documents jurídics; controvèrsies entre diferents hereus; discrepàncies en l’aplicació d’una norma…) que les parts subjecten, d’acord amb allò establert per la llei darbitratge, a la seva decisió.

L’àmbit de l’arbitratge és molt ampli, si bé en el camp notarial revesteixen una importància especial les qüestions successòries o hereditàries, matèria en què el notari Jesús Gómez Taboada, compta sòlida i acreditada experiència.

Té una consulta?