Jesús Gómez Taboada
notario

Notario Barcelona Gomez Taboada Dictamenes - Dictamens Directives- imagen de fichas de ajedrez con instruciones

Dictàmens

Com a expert en dret, el notari pot emetre informes o dictàmens relatius a una qüestió jurídica determinada que puguin contribuir a la resolució de conflictes o dissipar dubtes interpretatius o d’aplicació de normes.

El notari, Jesús Gómez Taboada, ha emès nombrosos dictàmens en matèria de dret internacional privat (determinació de la llei aplicable a certa successió; concreció del règim econòmic d’un matrimoni), de dret civil, comparat (acreditació del dret vigent a un determinat país), o interpretació de declaracions de voluntat (en particular, de testaments).

Té una consulta?