Jesús Gómez Taboada
notario

Jesús Gómez Taboada Notario Barcelona - Legitimaciones de firmas y testimonios - Legitimacions de signatures i testimonis

Legitimacions de signatures i testimonis

Mitjançant la legitimació de signatura, el notari deixa constància que aquesta corresponia a determinada persona, bé perquè l’ha estampat en la seva presència, bé perquè la coneix, bé perquè coincideix amb una altra que prèviament ha estat legitimada o resulti indubitada convidada d’acord amb la llei.

El testimoni (també conegut com a compulsa) té per finalitat acreditar, mitjançant la corresponent declaració notarial, que determinada fotocòpia coincideix exactament amb el seu original.

Té una consulta?