Jesús Gómez Taboada
notario

Jesús Gómez Taboada Notario Barcelona obras y fincas - Modificaciones de fincas - Real Estate Amendments - Modificacions de finques

Modificacions de finques

El notari també autoritza documents en què el propietari o propietaris d’un immoble procedeixen a modificar-ne o alterar-ne la configuració i la descripció. Entre aquestes, hi ha les divisions, les segregacions, les agrupacions, les divisions horitzontals, les declaracions d’obra nova i els excessos de cabuda.

Per regla general, es requereix la presentació de la llicència urbanística corresponent

Té una consulta?