Jesús Gómez Taboada
notario

Jesús Gómez Taboada Notario Barcelona Pólizas Bancarias Pólizas bancarias, Créditos y Avales - Loan Policies - Pòlisses Bancàries

Pòlisses bancàries

En aquests documents, emesos per bancs o entitats de crèdit, i autoritzats pel notari, es recullen, per regla general, préstecs i crèdits tant a particulars com a societats mercantils. S’hi plasmen les condicions financeres de l’operació, així com les conseqüències que, en cas d’incompliment, es produirien.

Habitualment, l’atorgament d’aquests documents no requereix cita prèvia, sempre que, amb antelació, hagi estat remesa a la notaria la pòlissa corresponent.

Té una consulta?